Hotline: 0927771268 | Email: info@pitech.vn

[tintuc]


1. Giáo trình tin học căn bản (Download tại đây)
2. Giáo trình Microsoft World (Download tại đây)
3. Giáo trình Microsoft Excel (Download tại đây)
4. Giáo trình Microsoft Powerpoint (Download tại đây)
5. Một số bài viết về sử dụng mạng Internet an toàn (Download tại đây)
[/tintuc]

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm